ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
Komplexní školení BOZP krom bezpečnostních kontrol, návrhů a opatření obsahuje i témata pracovních pomůcek, lékárničky, bezpečnostní značení, úrazy a pod.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ikona BOZP Zákoník práce, zákon 262/2006 Sb. § 101 odst. 1 je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci (BOZP) s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“).Zaměstnavatel – každý kdo zaměstnává v pracovním poměru nebo v obdobném pracovně právním vztahu (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)

 

V rámci  BOZP  zajišťujeme:
 

  • preventivní kontroly a bezpečnostní audity, návrhy na opatření (řešení nedostatků)
  • identifikace a vyhodnocení rizik
  • zpracování a vedení kompletní  dokumentace BOZP
  • školení BOZP  zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
  • školení první pomoci
  • pomoc při šetření pracovních a školních úrazů a nemocí z povolání včetně zpracování podkladů pro odškodnění
  • vhodné  osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)
  • plnohodnotnou a odpovídající  lékárničku  na Vaše pracoviště
  • návrhy a realizace  bezpečnostního značení 
  • zastoupení klienta při jednání se  státními orgány   (hasiči, hygiena, inspektorát práce, Česká školní inspekce, …)

 
 
Máte-li speciální požadavek pro zajištění   Bezpečnosti práce , neváhejte nás  kontaktovat !

Napište nám

Odesláním fomuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů.

  Opište kód

Jsme na sociálních síťí
K.A.H. Studio