Uhasíme Vaše starosti v BOZP a PO!

Vítejte na webové prezentaci firmy L+M Conzulting, s.r.o.

Přijďte na Školení první pomoci! Více zde.

Jsme firma zabývající se poskytováním služeb v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a Požární ochrany (PO). Budeme velice rádi pokud budeme moci s Vámi spolupracovat.

bozp

Bezpečnost práce

Dle zákoníku práce 262/2006 Sb. §101 odst. 1
je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají výkonu práce.
Více o BOZP

po

Požární ochrana

Za dodržování platných předpisů v oblasti požární ochrany (zákon o požární ochraně 133/1985 Sb., Vyhláška o požární prevenci 246/2001 Sb.)
Více o PO

hp

Hasící přístroje a hydrantové systémy

Firma L+M Conzulting, s.r.o. pro Vás zajistí prodej, montáž, revize a servis hasicích přístrojů a hydrantových systémů. Na našem webu si můžete objednat i hasicí přístroj ke kolaudaci vašeho nového rodinného domu.
Více o HP