Jsme spolehlivá firma
Na trhu od roku 2005!
Na našich klientech nám záleží! A proto Vás nenecháme ve štychu a budeme s Vámi při kontrole státního orgánu nebo při šetření úrazů či nehod.

Sněhový hasicí přístroj – CO2

Sněhové hasicí přístroje se odborně nazývají jako přístroje s náplní CO2 – oxid uhličitý. Název sněhový vznikl kvůli tomu, že CO2 uvolňovaný z hasicího přístroje vytváří na povrchu látek bílou krystalickou hmotu podobnou sněhu, tzv. suchý sníh. Hlavním hasebním účinkem sněhového hasicího přístroje je účinek izolační, jinak řečeno při jeho použití dochází k vytěsnění vzdušného kyslíku z oblasti požáru. Jeho výhodou je, že CO2 hořící materiál a jeho okolí nijak nepoškozuje, neboť se po použití odpaří. Vhodný je proto i na hašení potravin. Sněhovým hasicím přístrojem lze vzhledem k nevodivosti náplně hasit i zařízení pod napětím elektrického proudu do 1000 V. Naopak vhodný není na hašení volně ložených sypkých materiálů a prachu. Hasivo je totiž z přístroje vytlačováno značným tlakem a mohlo by dojít k rozfoukání látky nebo ke vzniku výbušné směsi se vzduchem. Sněhové hasicí přístroje jsou určeny především pro hašení požárů třídy B a C.

Napište nám

Odesláním fomuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů.

  Opište kód

Jsme na sociálních síťí
K.A.H. Studio